Rehabilitatie van Hétes Roma nederzetting in Hongarije

ecologisch wonen / masterplan / rehabilitatie / Hongarije

In de stad Ózd, in het noordoosten van Hongarije, is de Hétes nederzetting te vinden. Hier wonen ongeveer 400 à 500 mensen van enkel Roma komaf. Deze inwoners hebben geen van allen legaal werk. De kans is daarom groot dat deze woningen in de toekomst worden gesloopt. Op die manier kan deze gemeenschap namelijk weggestuurd worden. Met onze huisvestingsstrategie willen we echter een alternatief toekomstbeeld schetsen.

Het achterliggende probleem ligt namelijk bij de werkeloosheid en de illegale inkomstenstroom van de huidige inwoners. Door de nederzetting te slopen komt hier voor de inwoners geen verandering in. De inwoners zouden een vak geleerd moeten krijgen om op de werkgelegenheid in te springen. 

Door de vernieuwingsplannen van de nederzetting te koppelen aan een educatief programma kunnen de bewoners stapsgewijs leren bouwen. Binnen de eigen nederzetting kan dit op een meer gemoedelijke manier en omdat het over hun eigen onderdak gaat plukken ze daar zelf direct de vruchten van, wat motiveert. Door op deze manier in de zelfredzaamheid van deze groep bewoners te investeren ontkom je aan toekomstige sociale lasten en onkosten.

Het ruimtelijke project bestaat uit een uitbreidings- en renovatieprogramma voor de bestaande nederzetting en een nieuwe nederzetting. Dit is nodig vanwege de schaarste aan ruimte, dat niet ten goede komt aan de individuele ontwikkeling nog aan de lichamelijke gezondheid.

Het ruimtelijke plan biedt veel multifunctionele gemeenschappelijke plekken. Hierdoor wordt veel ruimte bespaart die anders op zou gaan aan tijdelijk gebruik. Denk hierbij aan het bewaren van voedsel, het ophangen van kleding en het organiseren van bijeenkomsten.

Na het educatieve programma is er nog de mogelijkheid om de gebouwen verder uit te breiden. Daar zijn de bewoners dan ook toe in staat. De eerste fase biedt daartoe een solide basis, waarin de meest lastige onderdelen van het bouwen te vinden zijn. Denk hierbij aan de natte ruimtes en de fundering. De eventuele latere ruimtes zullen waarschijnlijk extra slaapkamers zijn ten behoeve van gezinsuitbreiding.

Locatie
Hétes nederzetting, Ózd, Hongarije
Projectperiode
2015
Type
Academisch
Website
Link

 

Ontwerpteam
Orsolya Mátyus
Beelden
Orsolya Mátyus