Architect in Hongarije

WeCare architect in Hongarije Nederlandstalig Nederland

Een architect in Hongarije is een belangrijke partner in het bouwproces. Voor het bouwen van een woning gelden er in Hongarije andere eisen dan in Nederland. Zo is het bij woningbouw in de meeste gevallen verplicht om de tekeningen door een architect te laten maken. Deze moet geregistreerd staan bij de Hongaarse Kamer van Architecten.

Het vergunningssysteem is ingewikkeld en ook nog eens per locatie verschillend. In de eerste instantie, moet er daarom geïnformeerd worden bij de gemeente naar welke vergunningen nodig zijn voor de gewenste werkzaamheden op de specifieke kavel. Wij kunnen vanaf dit punt al van dienst zijn, bij het winnen van informatie bij de gemeente. Neem daarvoor gerust contact met ons op!

Er zijn ook werkzaamheden die men zonder vergunning mag uitvoeren, zie hiervoor de volgende link (1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez *, Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek, in het Hongaars) over deze uitzonderingen. In dit geval is het echter nog steeds verplicht om aan de gemeentelijke en landelijke bouweisen te voldoen! Bovendien is het in sommige gevallen nog steeds vereist om de geplande werkzaamheden bij de gemeente te laten registreren. Daarom is het in elk geval erg van belang om je goed van tevoren te laten informeren!

Als er een vergunning nodig is, zijn er twee verschillende type vergunningen. Bij een eigen woning spreken wij in het algemeen over een eenvoudige melding (egyszerű bejelentés) en bij andere functies over een bouwvergunning. Voor het indienen van allebei is het nodig om een architect in te schakelen.

1. Eenvoudige melding

Bij de meeste nieuwe woningen en woninguitbreidingen is het vereist om een eenvoudige melding in te leveren via het online platform van de overheid, ÉTDR. Als er binnen 15 dagen na het inleveren geen bericht met een verbod wordt toegestuurd, is het toegestaan om met de bouw te beginnen.

Als architect beginnen wij het ontwerpproces met een conceptfase. Deze gaat van start met een inleidend gesprek met de klant. In dit gesprek definiëren wij samen een programma van eisen; een beschrijving waarin we de eisen en wensen van de klant vastleggen. Zo wordt het voor de klant en onszelf inzichtelijk: waar wij in het ontwerp aan willen voldoen en naar streven. Vanuit deze overwegingen ontwikkelen wij een schetsontwerp die het meeste maakt van dit programma van eisen, het budget, de kavel, en de lokale voorschriften.

Wanneer het concept goedgekeurd is door de klant, wordt er een consultatie georganiseerd met de hoofdarchitect van de gemeente om te bespreken of zij goedkeuring geeft vanuit het welstands-perspectief. Na een positief advies gaan wij verder, in samenwerking met de constructeur en werktuigbouwkundige, om het uitgewerkte ontwerp te ontwikkelen voor de eenvoudige melding.

Hierna als extra service kunnen wij ook bij de bestektekeningen en het interieurontwerp van dienst zijn.

Onze prijzen voor een eenvoudige melding zijn gebaseerd op de aanbeveling van de Hongaarse Kamer van Architecten (10 856 Ft/ nuttig vloeroppervlak in m2 in 2024). Dit is alleen een maatstaf, de prijs is wel afhankelijk van de locatie en de complexiteit van het project. Als er sprake is van een bestaande woning, wordt de prijs van het opmeten en intekenen als extra onderdeel in rekening gebracht.

2. Bouwvergunning

Bij een ander type bouwproject dan een woning is er een bouwvergunning nodig. Deze wordt ook ingeleverd via het ÉTDR platform. In dit geval mag de bouw pas beginnen na het ontvangen van de bouwvergunning, dat na inlevering tenminste 30 dagen op zich laat wachten.

Het ontwerpproces voor een bouwvergunning begint ook met een conceptfase. Hierbij wordt tevens aan de hand van een programma van eisen er een schetsontwerp ontwikkeld. Wanneer het concept goedgekeurd is door de klant, moet het plan overlegd worden bij de lokale welstandscommissie, hun goedkeuring is een eis voor de bouwvergunning. Als het concept in grote lijnen door hen goedgekeurd is, kunnen de bouwtekeningen voor de vergunning ontwikkeld worden. Dit gebeurt in samenwerking met de constructeur, mechanische ingenieur, elektrische ingenieur en de brandweer adviseur (eventueel met nog meerdere adviseurs, dit verschilt per type project). Hierna kunnen wij ook voor constructietekeningen en het interieurontwerp van dienst zijn.

Contact

Heb je vragen over het starten van een bouwproject in Hongarije? 

Dutch architect in Hungary Ian Chaplin

Email of bel Ian 
IK.CHAPLIN(at)WECARE.HU
+36 70 4666 423