Hongaarse woningmarkt

Nederlandse architect woningmarkt of huizenmarkt Hongarije

De Hongaarse woningmarkt is spontaner

De lagere dichtheid van bebouwing en het minieme ruimtelijk plannen van de overheid zorgt ervoor dat er binnen de Hongaarse woningmarkt meer mogelijk is.

Dit betekend echter nog niet dat alles mag. Soms is het dorpsgezicht beschermd, waardoor er bijvoorbeeld een bepaald type dak of kleur vereist is. Meestal zijn er wel enige spelregels over de gebouwhoogte en een minimale afstand tot de buren en tot de straat. En natuurlijk zijn er nationale en Europese bouwvoorschriften.

De ommezij van deze vrijheid in Hongarije is het risico van hoogmoed. Openheid in een bouwopgave doet namelijk een groter beroep op de gedegenheid van de opdrachtgevende, de ontwerpende en de uitvoerende partij dan in Nederland het geval is, om eenzelfde kwaliteit te behalen.

De architect heeft daarin de taak de wensen en eisen van zowel de opdrachtgever als de maatschappij te beschermen, om zo het het prettig wonen naast elkaar te waarborgen. Door dit kent Hongarije de architect als een belangrijke en verplichte partij betrokken bij de bouw van een woning.

Investeren in een Hongaarse kavel

De eenheidsworst aan verzorgde Nederlandse woongebieden verbergt een ander cruciaal thema waar in het buitenland meer bij stil zal moeten worden gestaan.

Het prettige wonen en de waarde van een woning is namelijk sterk verbonden aan de nabijheid van verschillende type voorzieningen. In Hongarije zijn dezen veel onevenrediger verdeeld.

Dit maakt de waarde van een woning in Hongarije lastiger in te schalen. Ieder voorziening kan bij een gebrek of aanwezigheid een invloed hebben op de marktwaarde.

Denk hierbij vooral dan ook aan de eventuele afwezigheid van voorzieningen die in Nederland voor lief genomen worden: nutsvoorzieningen, veiligheids- en zorgvoorzieningen, goede vaklui, een (super)markt, maar ook het gemak van een stoep of fietspad.

Als investering in een renovatie of nieuwbouw is het daarom verstandig om de kosten van de geplande werkzaamheden af te wegen ten opzichte van de waarde van de locatie.

De kans om te pionieren

Veel Nederlanders zien de afwezigheid van de geplande verzorgingsstaat echter ook als een welkome kans om actief deel te nemen aan het openbare leven.

Het is daarom niet verassend dat er ook juist veel inspirerende Nederlandse gemeenschappen en initiatieven in Hongarije lokaal actief zijn.

Hiermee investeert men in het gezamenlijk woonplezier, maar verhoogt men ook de waarde van een woning in een dergelijke gemeenschap.

De stap wagen

Hoewel het dus een goede investering kan zijn is de keuze om naar Hongarije te komen voor velen een gevoelskwestie.

Voor de meesten is het een mogelijkheid voor een meer spontaan en ongedwongen leven.

Gevonden in de vorm van een betaalbaar en vitaal stedelijk wonen,

of op het platteland met de individuele vrijheid en menselijkheid die het meer landschappelijk wonen te bieden heeft.

In het volgende artikel, zullen we kijken naar dit idee van landschappelijk wonen en hoe dit zijn stempel heeft achtergelaten op de manier dat we tegenwoordig wonen