Ecologisch bouwen in Hongarije

Nederlandse architect Ecologisch bouwen in Hongarije natuur

Ecologisch bouwen en wonen is meer dan een overtuiging, het is ook een gewoonte.  Want hoewel het thema duurzaamheid in Hongarije nog in de kinderschoenen staat, zijn er veel ecologische tradities die in Nederland verloren zijn gegaan. Het idee dat achter ecologie schuil gaat is, dat door het beste met je omgeving voor te hebben deze een beter leven ondersteunt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en ecologie zijn nauw aan elkaar verbonden. Want bij duurzaamheid gaat het over de schade beperken en bij ecologie over het versterken van de natuur. In beide gevallen probeert men de mens en de natuur samen te laten gaan. Duurzaamheid is daarbij de eerste stap.

In de bouwindustrie heeft men het daarom vooral over duurzaamheid, want daar is het eerst van belang dat de schade beperkt wordt. Het gebruik van bouwmaterialen zoals staal en beton zorgt nog steeds voor een enorme CO2-uitstoot, wat de natuur instabiel maakt vanwege de klimaatverandering die het veroorzaakt.

Ecologische bouwmethoden

Met traditionele grondstoffen is het mogelijk om het een stuk beter te doen. Niet zo gek dus dat er de laatste jaren een beroep op hout wordt gedaan. Productiebossen kunnen echter daardoor de vraag naar constructiehout en biomassa niet meer bijbenen, zodoende heerst er op het moment schaarste en wordt hout duurder. Indirect worden daardoor ook steeds meer oerbossen gekapt, dit maakt de heldenrol van hout op zijn minst betwistbaar.

Daarnaast is er het bouwen met aarde. In Hongarije heeft het bouwen met adobe (aarde met hoge klei percentage) een lange traditie. Adobe woningen hebben een hoge massa, waardoor de woning comfortabel koel blijft in de zomer. Aarde-wanden “ademen”; ze reguleren de hoeveelheid vocht in de woning. Dit zorgt voor een comfortabele binnenklimaat. Door deze eigenschap is het wel noodzakelijk om een natuurlijke isolatiemateriaal te gebruiken, anders wordt water in de wanden opgevangen wat voor schimmels kan zorgen.

Tegenwoordig worden ook steeds vaker hooibalen als zowel constructie als isolatiemateriaal toegepast. Hierdoor kan er relatief simpel een huis opgestapeld worden die daarna afgewerkt wordt. Gezien hooi een veelvoorkomend agrarisch restproduct is in Hongarije begint ook deze methode hier populairder te worden. Om hooibalen als dragende elementen mee te laten tellen, is een aanvullend certificaat van ÉMI (Hongaarse Bouwmaterialen Kwaliteitscontrole) nodig voor de specifieke hooibalen die bij de bouw worden toegepast. Dit brengt extra kosten met zich mee. Als de draagconstructie met hout wordt opgelost, is dit certificaat niet nodig. 

Zoals bij hooibouw vragen andere ecologische bouwmaterialen ook vaak meer werk en verantwoordelijkheid van de overheidsinstanties, die daar dan ook niet happig op zijn. Dit soort bouwmethoden zijn echter ideaal voor een zelfbouwende gemeenschap met een passie voor de natuur. Zou je de interesse hebben om meer over deze bouwmethoden in Hongarije te weten te komen, dan raden we aan om contact met ons op te nemen.

Ecologische voetafdruk

Niet alleen de maker, maar ook de gebruiker van een woning is verantwoordelijk voor zijn “ecologische voetafdruk”. Tot op heden worden particulieren met deze verantwoordelijkheid nog nauwelijks geconfronteerd. De groeiende gedachtegang is dat zolang de vervuiler betaalt, alles in orde komt; ecologische taxatie. Deze taxatie zorgt ervoor dat de economische bewegingsruimte voor iedereen kleiner wordt, ongeacht deze al aan de ondergrens zit. Dit terwijl de ongelijkheid in de wereld stijgende is. 

Ecologie gaat echter voor ons over balans. Het is belangrijk daarbij te kijken naar wat binnen een eigen budget mogelijk is. Een overtuiging staat hierbij centraal, duurzaam bouwen is namelijk toch al de norm. Ecologie is het goed willen doen en het beste met anderen en de natuur voor hebben.

Ecologisch wonen

De aarde is een levend organisme met haar eigen metabolisme.  De grond, de zonnestralen, de biodiversiteit en uiteraard het weer zijn allen natuurlijke stromen die een kavel binnendringen en er (indirect) weer uit vertrekken. Ecologisch wonen gaat erover hoe je met dit proces omgaat. Dit type wonen is in drie onderdelen op te delen die idealiter bij elkaar komen:

1. Circulariteit

Bij circulariteit wordt gekeken naar hoe deze invoerstromen behouden kunnen blijven. Hoe we iets nadat we het hebben gebruikt wederom weer kunnen gebruiken. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen: Dat het water dat door een kavel heen stroomt niet vervuild in het grondwater terecht komt. Dat de materialen die gebruikt worden hergebruikbaar, afbreekbaar of herbruikbaar zijn. Dat de eventuele biodiversiteit die te vinden was op een brak gelegen kavel beschermd blijft. Idealiter zelfs, dat eigen gewassen verbouwd worden en de bodemkwaliteit beschermt wordt.

2. Autonomie

Hier raken we aan het tweede type wonen, het autonome wonen. Waarbij geprobeerd wordt om onafhankelijk te blijven van artificiële toe en afvoerstromen. Dit komt vanuit het idee dat de ecologische huishouding van de maatschappij nog niet op orde is en het verantwoord is om hier los van te komen. Dit houdt bijvoorbeeld in het gebruiken van de zon om energie te genereren en deze op te slaan. Dat regenwater ter plekke gefilterd wordt om te worden gebruikt als drinkwater en de afvoer van de wc naar een helofytenfilter gaat.

3. Cultiveren

Het circulaire en autonome wonen doen misschien denken dat ecologisch wonen een starre opvatting heeft. Voor onze klanten zien we dat echter niet altijd als behulpzaam. Ieder heeft namelijk zijn eigen achtergrond, budget en persoonlijkheid. 

Centraal bij het ecologisch wonen zetten we daarom liever het idee om zorg te willen dragen voor de aarde; te cultiveren. Wij merken namelijk dat steeds meer mensen deze goede bedoeling hebben. Wij zien het dan ook als onze rol om die goede wil met behulp van een bouwproject te ondersteunen.

In onze ogen cultiveer je wanneer je de goede gewoontes vindt die bij jou als persoon of familie passen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een irrigatiesysteem aan te leggen die de grondkwaliteit verbetert. Door de biodiversiteit te vergroten door een tuin toegankelijker te maken voor insecten. Of door mensen uit de buurt iets te leren over fossielvrije manieren om de warmte uit een huis te houden. Op deze manier kan ecologisch wonen tot iets persoonlijks groeien.

Eco-gemeenschappen

Ecologisch wonen is samen goedkoper en gezelliger. Je ziet dan ook dat er verschillende vormen van ecologische gemeenschappen ontstaan die de krachten bundelen. Meer hierover is binnenkort te vinden in ons artikel over cohousing!